15
30
45
63

Do maratonu Pozostało

DATA
Slider

Aktualności

Odbiór pakietu przez osoby trzecie

Isnieje możliwość odbioru pakietów przez innego zawodnika lub osobę nie biorącą udziału w biegu. Niezbędne do tego jest posiadanie podpisanej karty zgłoszeniowej o raz oświadczenia, przez osobę za którą odbierany jest pakiet. 

UWAGA!!! 

Przyjmowane będą jedynie podpisane oryginały. Nie przyjmujemy kserokopii, wydruków skanów czy zdjęć z telefonu. 

 

Oświadczenie

Karta zawodnika