15
30
45
63

Do maratonu Pozostało

DATA
Slider

Regulamin

REGULAMIN 

ULTRAMATONU POWSTAŃCA 1944-2020

CEL IMPREZY

 • Upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja mieszkańców Gminy Wieliszew poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych.
 • Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych Powiatu Legionowskiego.

ORGANIZATOR

 • Referat Informacji i Promocji Gminy Wieliszew, tel. 22-782-26-32
 • Referat Sportu Gminy Wieliszew, tel. 22-782-21-44

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg szlakiem „Kuriera powstańczego” odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2020 r.
 • Start Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2020 o godz. 6.30 przy hali sportowej w Wieliszewie
 • Trasa biegu o długości –ok. 63 km, na trasie zlokalizowano do zaliczenia 6 punktów kontrolnych i 7 punktów historycznych.
 • W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszenia na stronie www.czasomierzyk.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać dokument potwierdzający tożsamość (zdjęcie i data urodzenia)
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
 • W przypadku braku badań lekarskich zawodnik podpisuje oświadczenie do udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność ( zaświadczenie dostępne w biurze zawodów)
 • W Ultramaratonie prawo startu mają osoby, które ukończą 18 lat najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2020 roku
 • Obowiązkowe wyposażenie uczestnika biegu to: nakrycie głowy, maseczka lub buffa do zakrycia ust i nosa na starcie biegu i punktach zmian.

ZGŁOSZENIA

 • Udział w zawodach jest płatny
 • Wysokość opłaty startowej w Ultramaratonie Powstańca 1944-2020 wynosi 60 złotych.
 • Koszt startu w biegu drużynowym wynosi 60 złotych od każdego zawodnika drużyny.
 • Możliwość zakupienia koszulki z biegu koszt 30 zł, płatność przy zapisach.
 • Zamknięcie zapisów nastąpi 24 lipca 2020 r. o północy.
 • Rejestracja drogą elektroniczną poprzez stronę czasomierzyk.pl 
 • Ilość sztafet ograniczona
 • Wydawanie numerów startowych: 
  • 30 lipca w godzinach 12.00 - 20.00 - parking przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,                     
  • 31 lipca w godzinach 12.00 – 20.00 hala sportowa w Wieliszewie ul. Modlińska 65                                                                                                
  • 1 sierpnia w godzinach 10.00 – 21.00 hala sportowa w Wieliszewie ul. Modlińska 65                                                                                                        
  • W dniu zawodów nie prowadzimy wydawania numerów startowych.
 • Możliwość odbioru pakietu za inną osobę na podstawie podpisanej karty zawodnika oraz podpisanego oświadczenia. Karta zawodnika i oświadczenie zostanie wysłane w newsletterze oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz na wydarzeniu biegu utworzonym na facebooku. Przyjmujemy tylko podpisane oryginały.
 • Odprawa dla zawodników przed biegiem o godzinie 6.10
 • Wydawane numery startowe wyposażone w chip będą imienne.
 • Dojazd na punkty zmian przez zawodników startujących w sztafecie we własnym zakresie
 • Zawodnicy startujący w sztafetach zostaną rozmieszczeni do stref zmian przez organizatora
 • Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w systemie PayU. Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie skutkowało pojawieniem się na liście osób zgłoszonych do zawodów.
 • Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu PayU, gdyż zmodyfikowanie danych np. takich jak tytułu przelewu może doprowadzić do unieważnienia wpłaty i zwrotu na konto wpłacającego.
 • Zawodnik zostaje dopisany do listy dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU o pozytywnie zakończonym procesie płatności.
 • Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system PayU nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
 • Podczas płatności za pomocą systemu PayU zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za innego uczestnika

KATEGORIE

 • Do 30 lat (do 1990)
 • 31 - 40 lat (roczniki 1989-1980)
 • 41 - 50 lat (roczniki 1979-1970)
 • 51 lat i starsi (roczniki 1969 i starsi)
 • Open – Kobiety
 • Open – Mężczyźni
 • Sztafeta – liczba uczestników 2 – 7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)
 • Sztafeta służb mundurowych – liczba uczestników 2 -7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)
 • Sztafeta Samorządowców – liczba uczestników 2 -7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)

DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW

 • Trasa o długości około 63 km
 • Na pierwszym punkcie kontrolnym zawodnik otrzymuje smycz, a na pierwszym punkcie historycznym otrzymuję kartę biegu z zaznaczonymi dwoma pierwszymi punktami.
 • Uczestnicy Ultramaratonu obowiązkowo kolejno zaliczają punkty kontrolne i punkty historyczne odnotowując ten fakt na karcie biegu (pieczęć postawiona przez opiekuna punktu)
 • Trasa będzie oznaczona na całej długości. Koordynatorzy punktów będą służyć pomocą w określeniu orientacji w terenie.
 • Na 6 punktach kontrolnych będą miejsca zmian zawodników startujących w sztafetach

OPIS TRASY

- START –boisko przy hali sportowej w Wieliszewie– godz. 6.30

1 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 6,6 km 
Meldunek o dywersji linii kolejowej 

- 1 PUNKT HISTORYCZNY - 7,6 km 
Zabezpieczenie lotniska z 1939 r.

- 2 PUNKT HISTORYCZNY – 11,9 km 
Pomnik poświęcony patriotom 

-2 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN- 15,8 km

Uroczysko Bagno rozpoznanie niemieckich umocnień

- 3 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 18 km 
Janówek Pierwszy : Koncentracja AK w forcie XVII B

- 4 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 21,9 km 
Góra : patrol przy Pałacu Poniatowskich

- 3 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN – 23,8 km 
Krubin : Transport żywności do Generalnej Guberni 

- 4 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN – 34 km 
Sikory : Przeprawa kuriera AK przez Narew

- 5 PUNKT HISTORYCZNY – ok.39 km 

Topolina: Obrona mostu kolejowego na Narwi

- 5 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 43 km 
Poddębie : Szkolenie dywersyjne ochotników AK

- 6 PUNKT HISTORYCZNY – ok 47,1 km                                                                        

Koncentracja zgrupowania „Obroża” w Uroczysku Poddębie 

- 6 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 56,4 km Wieliszew (Wał/Willowa)Zbiórka polowa Szarych Szeregów

- 7 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 60,2 km
Biały Krzyż - symbol bezimiennych mogił żołnierzy AK 

- 8 PUNKT HISTORYCZNY – ok. 61 km                                                                                    

Kościół w Wieliszewie patriotyczna Msza św.

Podane odległości w wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianie.

META – około 63 km - STADION W WIELISZEWIE

 • Wręczenie nagród godz. ok 16.30

INFORMACJE TECHNICZNE BIEGU

 • Zawodnicy będą startować w 3 turach po 100 osób w odstępie 3 min, kolejność startu 

          I TURA : zawodnicy o numerach 100 – 199

          II TURA: zawodnicy o numerach 200 – 299

          III TURA: zawodnicy o numerach 300 – 399 oraz zawodnicy startujący w sztafetach

 • Podczas wydawania numerów startowych dla zawodników będzie prowadzona weryfikacja na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 • Podczas biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu
 • Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji w biegu jest czas netto
 • Uczestnicy imprezy biorą udział w Ultramaratonie na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW. Jednocześnie uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działanie i zachowanie stosowane do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza startujących
 • Zawodnikowi lub sztafecie, który/a nie zaliczy 1 punktu kontrolnego lub 1 strefy zmian dolicza się 1 godzinę do czasu pokonania trasy
 • Zawodnik lub sztafeta, który/a nie zaliczy 2 punktów kontrolnych lub 2 punktów historycznych lub 1 punktu kontrolnego i 1 punktu historycznego strefy zmian zostaje zdyskwalifikowany z udziału w biegu – nie liczy się do ostatecznej klasyfikacji Ultramaratonu Powstańca 1944 - 2020
 • Zawodnicy biorący udział w biegu indywidualnym nie mogą startować jednocześnie w biegu drużynowym.
 • Zawodnicy korzystający z izotoników, żeli itp. na trasie Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2020 zobligowani są do nie pozostawiania opakowań na trasie biegu. Możliwość zostawienia opakowania na punktach kontrolnych i bufetów regeneracyjnych rozlokowanych na trasie Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2020.
 • Korzystający z bufetów regeneracyjnych zobowiązany jest do pozostawiania opakowań po żelach, izotonikach, napojach itp. w bufecie regeneracyjnym.
 • Trasa będzie oznaczona na całej długości biegu.
 • Limit czasowy na dotarcie do Punktu zmian w Sikorach wynosi 5 godzin.
 • Limit czasowy na przebiegnięcie biegu wynosi 10 godzin.

NAGRODY

 • Dla każdego startującego zawodnika pamiątkowy medal.
 • Za zajęcie miejsca I, II, III, w kategoriach open kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
 • Za zajęcie miejsca I, II, III, w kategorii sztafet otrzymują puchary,
 • Za zajęcie miejsca I, II, III, w kategorii sztafety dwuosobowe otrzymują puchary.
 • Pamiątkowa statuetka dla każdej sztafety
 • Na 6 punktach kontrolnych będą bufety z napojami i owocami
 • Na mecie przy hali sportowej w Wieliszewie organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
 • Dla wszystkich uczestników Ultramaratonu organizatorzy zapewniają białoczerwone opaski i pamiątkowe medale.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu)
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy
 • Zakazane jest wspieranie zawodnika na trasie biegu poprzez asystowanie mu poprzez np. jazdę na rowerze.
 • Osoby łamiące regulamin na trasie biegu będą dyskwalifikowane przez organizatorów poruszających się na trasie oraz przez strażaków poruszających się na quadach na trasie
 • Uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt na miejsce startu
 • Za rzeczy pozostawione lub zgubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • Depozyt – Zawodnicy mogą oddać w dniu zawodów rzeczy osobiste do depozytu na miejscu startu tj. hala sportowa w Wieliszewie od godziny 5.00
 • Organizator nie zapewnia dowozu członków sztafet do poszczególnych stref zmian oraz odbióru zawodników z trasy, którzy biegną w sztafecie.
 • Uczestnicy otrzymują elektroniczny ślad trasy, osoby z obsługi technicznej udzielają wskazówek na punktach wytyczonej trasy.
 • W ramach biegu działać będzie nr. alarmowy 797-004-904, pod którym zgłaszać będzie można: wypadki, zgubienie orientacji w terenie itd.
 • W przypadku gdyby nie wszyscy zawodnicy otrzymali medal na linii mety, organizator zapewnia sobie prawo dosłania medali pocztą.
 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Gminy Wieliszew, udostępniania sponsorom oraz partnerom Ultramaratonu Powstańca 1944 - 2020 w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 • Podczas biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
 • Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji w biegu jest czas brutto.
 • Ultramaraton Powstańca 1944 - 2020 jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
 • Wszyscy zawodnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie imprezy, również w czasie dekoracji i po jej zakończeniu.
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać widoczny numer startowy przymocowany do koszulki sportowej na wysokości klatki piersiowej (numer nie może znajdować się na plecach)
 • Zakaz biegu z psem.
 • Limit czasu na dotarcie do punktu kontrolnego w Sikorach (34 km) wynosi 5 godzin, osoba, która nie wyrobi się w limicie zostaje zdyskwalifikowana.
 • Limit na przebiegnięcie Ultramaratonu Powstańca 1944 - 2020 wynosi 10 godzin.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Ultramaratonu Powstańca 1944 - 2020. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Super Firma Paulina Kubiak z siedzibą w Jaszkowa Górna 26 B, 57-300 Jaszkowa Górna.
 • Zastrzegamy sobie możliwość odwołania biegu podczas powrotu zaostrzeń epidemiologicznych.

ORGANIZATORZY